Droog ijs

Prijs in onze winkel : € 3/kgs, minimum hoeveelheid 2kgs

Het « koolzuurijs » heeft verschillende benamingen zoals « koolzuursneeuw », « carboglace ® » of nog « droog ijs ». Door de stolling van vloeibaar CO2, verkrijgt men koolzuursneeuw die daarna wordt samengeperst tot droog ijs.

Het droog ijs sublimeert zich tot gas zonder residu na te laten waardoor het bevroren product en de verpakking intact blijven. De afkoelingscapaciteit van droog ijs zeer belangrijk. Het spreekt voor zich dat geen enkele kiem of bacterie uw producten kan besmetten aan een temperatuur van -78.5°C.

Een ander voordeel is dat droog ijs geen smaak en geen geur heeft, waardoor de kwaliteit van uw waren niet aangetast wordt. La Glacière biedt u het droog ijs aan in de vorm van langwerpige pellets met een gemiddelde lengte van 2 cm en een doorsnede van circa 0,8 cm.

Het gebruik van droog ijs is veelvuldig : bewaring (bijvoorbeeld gedurende de tijd om uw diepvriezer te ontdooien), reiniging, labo-onderzoek, catering, het snel invriezen van voedsel, opbaringen door begrafenisondernemers of rookeffecten voor particulieren, de bioscoop, studio’s en dancings.

10 kg zakken

30 btw incl.
  • Om mee te nemen

Op maat

volgens uw behoeften
Prijsaanvraag -
  • Voor al uw events
  • Levering Horeca
  • Express levering

Opgelet :

De temperatuur van droog ijs is zodanig dat zij door de kou brandwonden kan veroorzaken. Het is dus absoluut noodzakelijk om voor elke hantering de nodige beschermingsmiddelen (handschoenen) te gebruiken. Bovendien kunnen sterke concentraties van koolstofdioxide tot verstikking leiden. De volgende symptomen kunnen zich voordoen : bewustzijnsverlies of beperking van de motoriek. Hou kinderen dus uit de buurt van de rook afkomstig van het ijs. Het ijs mag niet vervoerd of opgeslagen worden in hermetische recipiënten. Het gas dat ontsnapt, kan de inhoud laten ontploffen. Lees de aanwijzingen die op de verpakking staan.

Voor meer informatie of om te bestellen